Vinsjstativ til å sette på varehenger. 800kg vinsj.

Tilhenger