Salgsluke/luke med gassdempere - i side

Tilhenger